PITCH DECK

Hygienisk dörröppnare

JONNY LINDBLOM INNOVATIONER

® Patentsökt och varumärke registrerad PRV

Covid-19 lösning

Utmaningen

Alla tvättar inte händerna

Dörrar öppnas ofta med lås eller vred som kräver att man använder händerna. I tider med smittspridning, influensor och även Covid-19 i vår närhet, så vill man känna sig trygg och slippa utsätta sig för skadliga bakterier och virus i onödan eller bara slippa ta i ett dörrvred. Någon kanske till och med tog i dörrhandtagetoch låste upp efter ett toalettbesök utan att tvätta händerna.

Öppna en dörr med händerna upptagna

Problem kan man utsättas för i alla offentliga sammanhang som sjukhus, skolor och offentliga miljöer. På arbetsplatser och inom äldreomsorgen men även i hemmet kan det vara ett problem. Rörelsehindrade personer med olika former av funktionshinder ges lösningar som kan vara avgörande för att kunna röra sig säkrare och med större frihet.

Lösningen

Det behöver inte bytas ut något, utan kan monteras som tillägg på den befintliga låskonstruktionen. Vilket resulterar i att man kan låsa upp och öppna dörren utan att röra något med händerna.

Detaljbeskrivning av uppfinningen

Uppfinningen består av en tunn låda innehållande drag och öppningsmekanismer som ansluts till befintligt låssystem. Det går att ansluta dörrtrycket och det går att ansluta låsvredet var och ett för sig eller båda på samma gång. Öppning sker via anordning som ansluts till drag- eller tryckplatta.

Sammandrag

En hygienisk dörröppnare att användas utan händerna och monteras som tunn låda innehållande mekanism(B) för sammankoppling till befintlig låsenhet, med fotpedal eller knäplatta kopplad till beslagets spanjolett för öppning, öppningskrok för montering på dörrtrycke.

Marknadssegment

Offentliga och publika miljöer

Köpcenter och kulturinstitutioner

Utbildnings och arbetsplatser

Skolor och privata företag med mycket folk som rör sig dagligen..

Vård och institutioner

Sjukhus och äldreomsorg med dess huvudmän som är Landsting och kommuner..

Distributionskanaler

Stora marknadsaktörer på nationell nivå

Dörr och låsbranschen

Bygg och serviceföretag

Fastighetsbolag

Myndigheter och organisationer

"Kontakta mig gärna om du har frågor."

Claes Norinder

claes.norinder@innovastart.se